An-Numuw
Mengeluarkan yang sedikit untuk melipatgandakan yang banyak


Lipat Gandakan Dengan BerZAKAT

An-Numuw, yang dalam bahasa Arab artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang tidak akan berkurang.

Katakanlah, “Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara para hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya" (QS. Saba’/34:39)

Harta seorang muslim yang menunaikan zakat dan sedekah tidak akan berkurang. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, “Harta itu tidak berkurang dengan sebab sedekah." Sedangkan makna tumbuh dan berkembang adalah Allah akan menambahkan harta orang yang berzakat dan bersedekah.

Apa yang disebutkan dalam ayat dan hadits di atas sudah teruji. Hampir tidak kita dapati seorang Muslim yang menunaikan zakat dan mengeluarkan infak pada waktu dan tempat (yang benar) kecuali Allah SWT akan memberinya limpahan rezeki, memberinya keberkahan dan kemudahan.

Mari sahabat berzakat melalui: 

https://zisindosat.org/donasi#zisindosat

#zakatmensucikan

di dalam JAKARTA